Jacob Jack Simon

CHILDREN

  1. MARGA MITA SIMON.
  2. MARIANNE SIMON